Jdi na obsah Jdi na menu
 


Zemřel Tomáš Durdík

22. 9. 2012

durdik-tomas-.jpgProf. PhDr. Tomáš Durdík, DrSc. 

1951-2012
 
Ve čtvrtek 20.9.2012 náhle ve věku 61 let zemřel archeolog Tomáš Durdík. V jeho osobě odešel specialista na hradní architekturu a hmotnou kulturu vrcholného a pozdního středověku a významný představitel ochrany národního kulturního dědictví.
Vystudoval obor prehistorie a historie na Filozofické fakultě Univerzity Karlovy v Praze. Věnoval se především archeologii hradů, v 70. letech vedl výzkum na Pražském hradě, k jeho nejznámějším pracím patří výzkumy hradů Týřov, Křivoklát, Jindřichův Hradec, Vimperk, Pořešín, Kamýk nad Vltavou, Zlenice či Orlík u Humpolce.
Byl autorem téměř pěti stovek odborných studií a publikací. Patřil k významným popularizátorům vědy, vytvořil scénáře k televizním seriálům Hrady obývané i dobývané (1991) a Štíty království českého (2007).
Po celou svou aktivní kariéru Durdík pracoval v Archeologickém ústavu Akademie věd. Přednášel na Fakultě architektury Českého vysokého učení technického, Filozofické fakultě Univerzity Karlovy a také na Západočeské univerzitě v Plzni, kde od července 2012 vedl katedru archeologie.
Stal se členem vědeckých rad EUROPA NOSTRA, Deutsche Burgenvereinigung e. V., expertem ICOMOS/UNESCO, dále byl člen Comité permanent Castrum Bene a Comité Castella Maris Baltici, člen poroty pro udělování Ceny EU za ochranu evropského kulturního dědictví, člen vědecké rady NPÚ, předseda Stálé komise MK ČR pro hodnocení kulturních památek, člen Exekutivního výboru Českého národního komitétu ICOMOS, předseda Nezávislé památkové unie, člen Hlavního výboru České archeologické společnosti a člen Centra medievistických studií. Byl rovněž starostou Společnosti přátel starožitností a vedoucím redaktorem a předsedou redakční rady jejího časopisu, členem redakční rady časopisu Zprávy památkové péče a editorem sborníku Castellologica bohemica.
V roce 2011 mu byla udělena Cena Europa Nostra za mimořádné úsilí, ocenění je v odborných kruzích označováno jako Oscar ochrany evropského kulturního dědictví. Tomáš Durdík se narodil 24. ledna 1951 v Praze.
Profesně se zajímal i o Toužimský hrad a zámek, který osobně několikrát navštívil, naposledy během konference Dějiny staveb Nečtiny 2010, kdy se zasazoval o jeho záchranu. V roce 2007 vedl záchranný archeologický výzkum na zřícenině bochovského hradu Hartenštejna.  
 

Náhledy fotografií ze složky Durdík Tomáš